Třídní kniha RS na ZŠ Táborská

Třídní kniha RS na ZŠ Táborská

Květen 2024

03.01.2024 20:34

Duben 2024

03.01.2024 20:33

Březen 2024

03.01.2024 20:33

Leden 2024

03.01.2024 20:33
4.1.2024 Tato RS byla o začlenění nově příchozích dětí (3) do skupiny a vzájemné představení. Aktivity: sdílecí kruh, seznámení s pravidly skupiny, hry na podporu kontaktu a spolupráce. Hodně se mluvilo dnes o respektu a vzájemném naslouchání.   11.1. 2024 Tato RS byla o upevněvání vzájemných...

Únor 2024

03.01.2024 20:33
1.2. Téma:  Spolupráce Na základě nízkému počtu dětí na skupině z důvodu nemoci jsme se rozhodli zařadit aktivity na podporu spolupráce ve dvojcích. Děti se skrze to učily více naslouchat druhému, vnímat sebe, druhé a také si mohly uvědomit, zda mají radši, když vedou či se nechávají někým...