Práce se třídou

1. Programy prevence - všeobecná a selektivní prevence

2. Asistenční služba pro školy a školská zařízení - odborná asistence při řešení krizových situací 

3. Adaptační programy

4. Kompenzační programy