Práce se třídou

1. Asistenční služba pro školy a školská zařízení - odborná asistence při řešení krizových situací 

2. Adaptační programy

3. Kompenzační programy