Reference

Od dětí
 
"Na růstovce jsem měl rád všechno, díky ní se méně stydím a nejvíce mi budou chybět kamarádi." - chlapec z růstové skupiny pro 3. - 5. ročník ZŠ
 
"Dorůstovky jsem chodila, protože mě táta přihlásil povinně. Byla pro mě skvělým zážitkem, umím se díky ní lépe chovat k ostatním. Bude mi to tady chybět, bylo mi tady se všema super." - dívka z růstové skupiny pro 3. - 5. ročník
 
"Na růstovce jsem měl rád kamarády a hry a zlepšil jsem se v hádání s tátou"  - chlapec z růstové skupiny pro 3. - 5. ročník ZŠ
 
"Do růstovky jsem chodil, protože mě to bavilo a zvýšil jsem si sebevědomí." - chlapec z růstové skupiny pro 6. - 8. ročník
 
"Růstová skupina je místo, kde můžeš být sám sebou a řešíš vážné věci a nacházíš řešení. Poznáváš sám sebe, tak ostatní. Díky skupině jsem poznala sama sebe, naučila se líp komunikovat, respektovat ostatní a sama sebou býti." - dívka z růstové skupiny pro 9. ročník ZŠ a 1. - 22. ročník SŠ
 
"Růstová skupina je místo, kde jde zpracovávat, radit, nechat si poradit a inspirovat se ve věcech sociálních a sociálních vztahů." - dívka z růstové skupiny pro 9. ročník ZŠ a 1. - 22. ročník SŠ
 
"Chtěla bych, aby Petra s Filipem dál vedli naši skupinu a aby dávali lidem pocit bezpečí, že někam patří a že jakákoliv emoce je v pořádku." dívka z růstové skupiny pro 9. ročník ZŠ a 1. - 22. ročník SŠ
 
Od rodičů
 
"Dítě mělo dobrý pocit ze spolupráce s ostatními dětmi - navazování sociálních vztahů. Dítě mělo dobrý pocit ze spolupráce s ostatními dětmi - navazování sociálních kontaktů. Výlety byly super, jejich organizace i náplň dle dítěte skvělá, mohly by být častěji."
 
 
Od učitelů
 
Chtěla bych tímto poděkovat a vyjádřit své uznání Vašim dvěma lektorům růstové skupiny na ZŠ Horáčkova, kteří mají na starosti děti ze 4. - 5. tříd. Vaši lektoři dnes navštívili náš velikonoční jarmark a přišli podpořit žáky, kteří růstovou skupinu navštěvují. Bylo to od nich velmi milé a je vidět, že jim na jejich svěřencích opravdu záleží a že k nim mají skutečně vřelý vztah. Mohla jsem sledovat velkou radost mého žáka z jejich návštěvy a podpory. Byl to velmi pěkný zážitek. 
Na Péťu (pozn. jméno změněno) má docházka do růstové skupiny velmi dobrý vliv. Vaši lektoři odvádějí záslužnou a kvalitní práci. 
Ještě jednou děkuji.  - metodička prevence ZŠ Poláčkova

 Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/skupiny-osobnostniho-rozvoje/