Skupiny osobnostního rozvoje

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme dvě růstové skupiny: pro děti 2. - 4. ročníku na ZŠ Gutha Jarkovského (Praha 1), pro děti 5. - 7. ročníku na ZŠ Horáčkova (Praha 4). Více informací poskytuje Mgr. Petra Svetlíková, a to na emailu p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz či telefonním čísle 773 050 840.


1) Růstová skupina pro děti 2.- 4. ročníku ZŠ

2) Růstová skupina pro děti 5.- 7. ročníku ZŠ