Novinky ve vzdělávání 

KVP sebezkušenostní výcvik

 

Aktuálně probíhají výběrové pohovory do pátého běhu Sebezkušenostního výcviku ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V.

Vhodné pro  harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Díky tomu zkušenosti získané v KVP lze aplikovat i mimo školství.

Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z.s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problematickými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel . Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je tak napojeno na praxi.

 Třetinu našich ferkventantů tvoří pedagogové a spec., pdeagogové, třetinu školští psychologové, poradenští odborníci a zaměstnanci SVP, DD a neziskových org. Poslední třetina je průnikem pracovníků, kteří se chtějí vzdělávat a jsou v jiných pozicích - ředitelé škol, sociální pracovnice, kurátoři, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež, a jiní. Minimum mužů ve skupině je 10.

Výcvik je akreditovaný MŠMT.

Cena za hodinu 150 Kč.

Více informací na:   https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/technicka-stranka-prubehu-vycviku-kvp-/

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

  • Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klientadle Carla R. Rogerse.
  • Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
  • Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
  • Jako jedinný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny
  • Výcviková skupina se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.  

 

 

Více zde: https://www.vycvikkvp.cz/

Chcete-li se dozvědět více informací kontaktujte PhDr. Helenu Vrbkovou na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz  

 

Akreditace vzdělávacích programů ke stažení zde.