Květen 2024

03.01.2024 20:34

2.5. 2024

Téma: Spolupráce

Děti si na základě pohybových aktivit na vzájemnou spolupráci prohlubovaly vztahy s ostatními dětmi. Zvědomovaly si zodpovědnost za sebe a zodpovědnost za skupinu.

 

9.5. 2024

Téma: Rodina - dokončení tématu

Děti sdílely své vztahové mapy s rodinou, proč dětem vznikají konflikty a jak je mohou pozitivním směrem ovlivňovat.

 

16.5. 2024

Téma: Vztek

Děti sdílely situace, kdy a proč bývají naštavní. Poté v rámci skupinové práce zpracovávaly, proč vztek vzniká a jaké jsou jeho formy vyjádření. V rámci dramatických scének si nacvičovaly vhodné reakce pro ventilaci agrese.