Březen 2024

03.01.2024 20:33

7.3. 2024

Téma: Život ve škole

Děti si skrze aktivity zvědomovaly, v jakých situaích se cítí ve škole dobře, kde ne, proč a co s tím mohou dělat.

 

14.3.2024

Téma: Hranice

Děti se učily skrze dramatizaci tříkrokovou zpětnou vazbu pro všechny situace, které jim jsou nepříjemné (popis situace, pocit z ní, přání..).

 

21.3. 2024

Téma: Hranice - 2: část

Děti si skrze další prožitkové aktivity mohly uvědomit, že každý z nás má jinak nastavený svůj osobní prostor. 

A taky se zamýšlely nad situacemi, kdy hranice překračují jiným dětem a čím.

 

28.3. 2024

Velikonoční prázdniny