Duben 2024

03.01.2024 20:33

4.4. 2024

Téma skupiny: SPOLEČNÉ HODNOTY V NAŠÍ RODINĚ

Děti a jejich rodiče společně trénovali a upevňovali dovednost vzájemného naslouchání. Skrze vytváření rodinného erbu si ujasňovali společné hodnoty v jejich rodině. Děti se mimo jiné rozvíjely v prezentačních dovednostech. Na závěr si udělovali vzájemné ocenění (mezi rodičem a dítětem).

 

11.4.2024

Téma skupiny: Rodina

Děti započali vytváření své vztahové mapy s rodinnými přílušníky a zvědomovali si jednotlivé vlastnosti rodinných přílušníků. 

 

18.4 2024

Téma skupiny: Rodina - 2. část

Děti pokračovaly v práci se vztahovou mapou, měly do ní zaznamenat situace, ve kterých se cítí s rodinou dobře a proč a kdy naopak vznikají neshody. 

Skrze jednotlivé aktivity si zvědomují, co mohou v jednlivých situacích udělat jinak, aby se v nich mohly cítil lépe.