Zde najdete veškeré informace týkající se organizace Života bez závislostí, jejího personálního obsazení, certifikací, klientů apod. V tabulce vlevo si vyberte, co vás zajímá.