Komplexní program primární prevence  

1. Programy všeobecné primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých není znám výskyt rizikového chování nebo sociálně patologických jevů.

 

2. Programy selektivní primární prevence

Vhodné pro třídní kolektivy, ve kterých je znám výskyt rizikového chování, např. narušené vztahy mezi žáky ve třídě, šikana, kyberšikana, nedodržování pravidel, nekázeň, nepřátelské chování, posměch, špatné komunikační návyky, zvýšená míra agresivity ve třídě apod.

 

 

 

 

 

 

INFORMACE