Únor 2024

03.01.2024 20:33

1.2.

Téma:  Spolupráce

Na základě nízkému počtu dětí na skupině z důvodu nemoci jsme se rozhodli zařadit aktivity na podporu spolupráce ve dvojcích.

Děti se skrze to učily více naslouchat druhému, vnímat sebe, druhé a také si mohly uvědomit, zda mají radši, když vedou či se nechávají někým vést.

 

8.2.

prázdniny

 

15.2. 

Téma:  Můj život ve škole

Děti se měly skrze návodné otázky zamyslet nad tím, jak se cítí ve škole. Např. kdy jim je dobře, kdy naopak ne, v jakých situacích se spolužáky či učiteli jim vznikají konflikty, proč atd.

 
Úkol pro rodiče:
Ptejte se dětí, jak se ve škole cítí. V případě situací, kdy děti zažívají potíže, ptejte se jich, co mohou udělat v té situaci jinak, aby se situace změnila, tak aby jim v ní bylo o něco lépe. 
 

 

22.2.

Probíhají tripartity. 

 

29.2.  Téma: Když mě někdo ze spolužáků ubližuje...

Na začátku probíhaly aktivity nazačlenění dvou dětí do skupiny.

Poté jsme se věnovali zakázce dětí. 

Povídali jsme si, co dělat, když mě někdo ze spolužáků ubližuje.