Růstová skupina 3.,4. a 5. ročník

Přihlášky na školní rok 2022 / 2023 posílejte na email j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz. 

 

Pro koho, jak a kdy?  

  • Skupina je vhodná pro žáky 3. – 5. ročníku základních škol.
  • Setkání budou probíhat každé úterý od 14:00 do 15:30 ve FZŠ Táborská, Táborská 421/45, 140 00 Praha (mapa   zde).  
  • Zájmová aktivita je zdarma. 
 

Co dítě účastí ve skupině získá? 

Dítě získá bezpečný prostor, ve kterém pod vedením dvou zkušených facilitátorů může bez jakýchokliv následků nacvičovat situace, ve kterých v reálném životě selhává (komunikace s vrstevníky, autoritami, práce se stresem, sebeovládáním, atp).  

 

Co může tedy účast v růstové skupině přinést vašemu dítěti?

- Naučí se prosazovat své postoje a názory bez vyvolání konfliktu s okolím.

- Bude lépe zvládat náročné životní situace ve školním prostředí i mimo něj.

- V každodenních situacích se naučí reagovat přiměřenými způsoby.

- Bude odolnější vůči rizikům drog, kriminality, šikany a dalších patologických jevů.

 

Kdo skupinu povede? 

Růstovou skupinu vedou kvalifikovaní facilitátoři Bc. Ing. Martin Škurla a Mgr. Jarmila Dobrovolná.

 

Jak vypadá průběh skupiny? 

Před zahájením růstové skupiny proběhne individuální setkání zájemců s vedoucími lektory. Při tomto setkání nastavíme – ve spolupráci s rodiči – s každým dítětem individuální cíle, na kterých bude dítě společně s facilitátory (realizátory) pracovat. Může se jednat o cíle zaměřené např. na zlepšení komunikačních dovedností, zvládání náročných, stresových situací a konfliktů, poznávání sama sebe, práci s agresivitou, zvýšování sebevědomí, posilování odolnosti vůči rizikům kriminality, šikany, apod. Rodiče chápeme jako partnery při nastavování specifických cílů. 

Program je uzpůsobován podle potřeb členů skupiny a práce vychází z aktuálního stavu rizikového chování dětí a reflektuje použitelnost a praktické využití získaných informací a dovedností v každodenním životě.

 

Jak je zajištěna kvalita služby?

Z hlediska profesionálního přístupu k práci a co nejefektivnějších postupů jsou součástí projektu pravidelné intervize a supervize. Garantem a konzultantem kvality procesu vedení skupiny je PhDr. Helena Vrbková.

 

Více informací:

Mgr. Jitka Končelová

tel.: 737 022 176

e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz