Vzdělávání

V případě zájmu o vzdělávání kontaktujte na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

PhDr. Helena Vrbková

- ředitelka, statutární zástupce organizace Život bez závislostí z.s.

- šéfredaktorka časopisů Prevence a Třídní učitel a vedení třídy

- vedoucí sebezkušenostních výcvikových programů KVP

 

vzdělání: Jednooborová psychologie, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy a  psychosociální výcvikový program. 

tel.: +420 602 255 508   e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz,  h.vrbkova@seznam.cz

 

 

LEKTOŘI výcviku KVP 

Mgr. Josef Forman

lektor výcvikových skupin KVP

Ředitel základní školy, U Stadionu, Most. 

Vzdělání: FF UK pedagogika-psychologie, Sebezkušenostní psychoterapeutický, psychodynamicky orientovaný výcvik SUR, Výcvik v integrativní supervizi ČIS. Pracoval jako ředitel Střediska výchovné péče, nyní ředitel základní školy v Mostě. Přednáší na Vyšší odborné škole psychologii, pracuje jako psychoterapeut v poradně pro manželské vztahy v Mostě. Supervizor ČIS. Má zkušenosti s vedením a organizací růstových skupin  na základních školách, zaměřený na práci s problémovými dětmi.  

e-mail: f.pepino@centrum.cz

 

 

 

PhDr. et Mgr. Radka Kulhánková, Ph.D. , lektorka KVP

lektorka výcvikových skupiny KVP 

Vzdělání: V Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS UK vystudovala dálkové bakalářské studium. Na FTVS UK  roku 2003 ukončila prezenční doktorské studium v oboru Kinantropologie. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získávala v oblastech psychologického poradenství a jako vyučující na akademické půdě. Od roku 2017 je zaměstnána jako psycholog, konzultant a CLO  ve firmě SportMind Diagnostics s.r.o. Je vdaná, má dceru a syna.
Vzdělání: V Praze na PedF UK studovala magisterské dvouoborové studium psychologie a speciální pedagogiky. Na FTVS UK vystudovala dálkové bakalářské studium. Na FTVS UK  roku 2003 ukončila prezenční doktorské studium v oboru Kinantropologie. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik KVP II. Odbornou praxi získávala v oblastech psychologického poradenství a jako vyučující na akademické půdě. Od roku 2017 je zaměstnána jako psycholog, konzultant a CLO  ve firmě SportMind Diagnostics s.r.o. Je vdaná, má dceru a syna.
 
e-mail: radka.kulhankova@email.cz

 

 

Mgr. Ivo Škrdlant 

lektor výcvikových skupin KVP 

vzdělání: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Specializační studium KVP B, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I, výcvik Candela, výcvik v prevenci sociálněpatologických jevů a v práci s třídním kolektivem. Pracoval jako pedagog na gymnáziu, nyní výchovný poradce a školní metodik prevence na základní škole v Praze. 
e-mail: ivoskrdlant@centrum.cz

  

Mgr. Václav Schön

 lektor výcvikových skupin KVP 

Vzdělání: FTVS UK, trenérská škola, Specializační studium KVP E, Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I. Učil na střední škole, nyní pracuje jako učitel na základní škole v Kolíně, kde je též školním metodikem prevence. Vede růstovou skupinu dětí s problémovým chováním.

e-mail: vaclav.schon@gmail.com

 
 

 

Mgr. Darina Rájová

lektorka výcvikových skupin KVP 

 

Vzdělání: Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – sociální pedagogika, DPS učitelství pro SŠ. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – speciální pedagogika, etopedie, Kurz pracovníka v canisterapii. ADCR -  expresivní přístupy při práci se skupinou. Sebezkušenostní  psychodynamicky orientovaný výcvik KVP I a KVP II. Pracovala jako koordinátorka dobrovolnického centra, vedoucí  sociálně aktivizačních služeb, vychovatelka v diagnostickém ústavu, učitelka na střední škole, nyní pracuje ve středisku výchovné péče jako etopedka a jako lektorka v problematice výchovy dětí. Stála u formování moderní zooterapie v ČR a  tuto metodu aktivně využívá.  Dlouhodobě se zaměřuje na práci se skupinami. Je vdaná má dceru a syna.
 

„Dobrý život je proces, ne stav bytí“.    Carl R. Rogers

 

e-mail: rajova.darina@seznam.cz