Práce se třídou

 

Mgr. Petra Svetlíková 

vedoucí Komplexního programu primární prevence

vzdělání: Speciální pedagogika (specializace etopedie) - Masarykova univerzita 

výcvik: SUR - KUŠ

tel.: 773 050 840

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.5.2018 lektorovala v Život bez závislostí, z. s. více než 3200 hodin přímé práce se třídou.

 


Bc. Karolina Horáčková


lektorka organizace Život bez závislostí

vzdělání: Speciální pedagogika (etopedie) - Univerzita Jana Amose Komenského
 

email: k.horackova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.12. 2018 odlektorovala v Život bez závislostí, z. s. více než 900 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 
                Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
 
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 
další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence
 

email: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.12.2018 odlektorovala v Život bez závislostí,  z. s. více než 800 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Mgr. Tomáš Majtán

lektor organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Učitelství estetické výchovy pro střední školy - Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.
 
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 
další vzdělání: Kurz první pomoci pro děti a dospělé (Český červený kříž)
 

email: t.majtan@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.12.2018 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. více než 500 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Mgr. Tomáš Holub

lektor organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
 
výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)
 
další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)
 

email: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.12.2018 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. více než 500 hodin přímé práce se třídou.

 

Bc. Petr Skalka

lektor organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Rekreologie - management volného času a výchova v přírodě, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
 

email: p.skalka@zivot-bez-zavislosti.cz

K 31.12.2018 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. více než 200 hodin přímé práce se třídou.

 
 
 

Mgr. Eliška Hájková 

lektorka organizace Život bez závislostí z.s.
 
vzdělání: Andragogika, UPOL, Olomouc. 
 
 
---------------------------------------------------------------
 
 
 

 

PhDr. Helena Vrbková

ředitelka občanského sdružení Život bez závislostí z.s.

šéfredaktorka časopisů Prevence a TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy.

vedoucí sebezkušenostrních výcvikových skupin KVP

 

vzdělání: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy,  psychosociální výcvik a řada dalšíchvzdělávacích programů. 

tel.: + 420 602 255 508

e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

             h.vrbkova@seznam.cz

 

V současnosti zasahuje ve školách a školských zařízeních v situacích vyžadujících především nestandartní přístupy. Za dobu své 25-leté praxe ve školství vedla více než 7 500 hodin přímé práce s dětskou populací a přibližně 6 000 hodin přímé práce v rámci vzdělávání pedagogů a odborníků pracujících v oblasti školství. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vendula Široká (roz. Skopalová)

externí lektorka Života bez závislostí

 

vzdělání: Speciální pedagogika (dramaterapie) - Univerzita Palackého v Olomouci

e-mail: v.siroka@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 30.6.2013 lektorovala v o.s. Život bez závislostí více než 1760 hodin přímé práce se třídou.