Práce se třídou

Mgr. Tomáš Holub

vedoucí oddělení primární prevence 

lektor všeobecné a selektivní primární prevence

 

vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)

další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)

e-mail: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: 773 050 840

K 30.06.2022 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 2170 hodin přímé práce se třídou.

 

Bc. Veronika Kynclová

vedoucí oddělení selektivní primární prevence 

lektorka všeobecné a selektivní primární prevence

 

vzdělání: Andragogika a personální řízení, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii, Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

výcvik: Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik, Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

další vzděláníKomplexní krizová intervence, Remedium (248 hodin). Honors Academia, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská.

e-mail: v.kynclova@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: 732 106 662

K 30.08.2022 odlektorovala 1657 hodin přímé práce se třídou (962 hodin všeobecné primární prevence, 695 hodin selektivní primární prevence) a 584 hodin přímé práce s dospělýmy ve školách (vyučující, vedení školy, rodiče).

 

Bc. Kateřina Čechová

lektorka všeobecné primární prevence

vzděláníAndragogika s profilací na personální management, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

e-mail: k.cechova@zivot-bez-zavislosti.cz

K 30.06.2022 odlektorovala v Život bez závislostí,  z. s. 524 hodin přímé práce se třídou.

 

Bc. Adéla Janatová, DiS.

lektorka všeobecné primární prevence

vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Pražská konzervatoř, Konzervatoř v Českých Budějovicích.

e-mail: a.janatova@zivot-bez-zavislosti.cz

K 30.06.2022 odlektorovala celkově 427 hodin přímé práce se třídou. 

 

Mgr. Karel Vítek

lektor všeobecné primární prevence

vzděláníBezpečnostně právní studia - Policejní akademie České republiky v Praze, Fakulta bezpečnostně právní.

e-mail: k.vitek@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: +420 730 981 773

 

Mgr. Jarmila Dvořáková

 

lektorka všeobecné primární prevence

vzdělání: Speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

e-mail: j.dvorakova@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: +420 723 276 220

 

 

 

PhDr. Helena Vrbková

ředitelka občanského sdružení Život bez závislostí z.s.

šéfredaktorka časopisů Prevence a TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy.

vedoucí sebezkušenostrních výcvikových skupin KVP

 

vzdělání: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy,  psychosociální výcvik a řada dalšíchvzdělávacích programů. 

tel.: + 420 602 255 508

e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

             h.vrbkova@seznam.cz

 

V současnosti zasahuje ve školách a školských zařízeních v situacích vyžadujících především nestandartní přístupy. Za dobu své 25-leté praxe ve školství vedla více než 8 500 hodin přímé práce s dětskou populací a přibližně 6 000 hodin přímé práce v rámci vzdělávání pedagogů a odborníků pracujících v oblasti školství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vendula Široká (roz. Skopalová)

externí lektorka Života bez závislostí

 

vzdělání: Speciální pedagogika (dramaterapie) - Univerzita Palackého v Olomouci

e-mail: v.siroka@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 30.6.2013 lektorovala v o.s. Život bez závislostí více než 1760 hodin přímé práce se třídou.