Práce se třídou

Mgr. Tomáš Holub

vedoucí oddělení primární prevence 

lektor všeobecné a selektivní primární prevence

 

vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)

další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)

e-mail: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: 773 050 840

K 30.06.2021 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 1755 hodin přímé práce se třídou.

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka všeobecné a selektivní primární prevence

facilitátorka Růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 

                Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.

výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence

e-mail: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 30.6.2021 odlektorovala v Život bez závislostí,  z. s. 1 593 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Mgr. Tomáš Majtán

vedoucí oddělení selektivní primární pevence

lektor Komplexního programu primární prevence

facilitátor Růstových skupin

 

vzdělání: Učitelství estetické výchovy pro střední školy - Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.

výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

další vzdělání: Kurz první pomoci pro děti a dospělé (Český červený kříž)

e-mail: t.majtan@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 607 673 900

 

K 30.6.2021 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 1920 hodin přímé práce se třídou.

 

 

 

Mgr. Filip Šedivý

lektor všeobecné primární prevence 

vedoucí oddělení a facilitátor Růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

výcvik: Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (PVŠPS) 

e-mail: f.sedivy@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 605 089 584

 

K 30.06.2021 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 1080 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Bc. Kateřina Čechová

lektorka všeobecné primární prevence

vzděláníAndragogika s profilací na personální management, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

e-mail: k.cechova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

 

Adéla Janatová, DiS.

lektorka všeobecné primární prevence

vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Pražská konzervatoř, Konzervatoř v Českých Budějovicích.

e-mail: a.janatova@zivot-bez-zavislosti.cz 

tel.: +420 776 053 748

 

 

Bc. Michaela Drunecká

lektorka všeobecné primární prevence

vzděláníPsychologie se zaměřením na vzdělávání, Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta

e-mail: m.drunecka@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: +420 778 010 295

 

 

PhDr. Helena Vrbková

ředitelka občanského sdružení Život bez závislostí z.s.

šéfredaktorka časopisů Prevence a TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy.

vedoucí sebezkušenostrních výcvikových skupin KVP

 

vzdělání: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy,  psychosociální výcvik a řada dalšíchvzdělávacích programů. 

tel.: + 420 602 255 508

e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

             h.vrbkova@seznam.cz

 

V současnosti zasahuje ve školách a školských zařízeních v situacích vyžadujících především nestandartní přístupy. Za dobu své 25-leté praxe ve školství vedla více než 7 500 hodin přímé práce s dětskou populací a přibližně 6 000 hodin přímé práce v rámci vzdělávání pedagogů a odborníků pracujících v oblasti školství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vendula Široká (roz. Skopalová)

externí lektorka Života bez závislostí

 

vzdělání: Speciální pedagogika (dramaterapie) - Univerzita Palackého v Olomouci

e-mail: v.siroka@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 30.6.2013 lektorovala v o.s. Život bez závislostí více než 1760 hodin přímé práce se třídou.