Práce se třídou

 

Mgr. Petra Svetlíková 

vedoucí Komplexního programu primární prevence

vzdělání: Speciální pedagogika (specializace etopedie) - Masarykova univerzita 

tel.: 773 050 840

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 31.10.2016 lektorovala v Život bez závislostí, z. s. více než 1650 hodin přímé práce se třídou.

 


Bc. Karolína Horáčková


lektorka organizace Život bez závislostí

vzdělání: Speciální pedagogika (etopedie) - Univerzita Jana Amose Komenského
 

email: k.horackova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
 

email: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

 

Mgr. Barbora Čeledová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií
 

email: b.celedova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

 

PhDr. Helena Vrbková

ředitelka občanského sdružení Život bez závislostí

šéfredaktorka časopisu Prevence 

vedoucí výcvikových skupin KVP

 

vzdělání: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy a  psychosociální.V současnosti se vzdělává na Katedře řízení a supervize, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova.  

tel.: + 420 602 255 508

e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

V současnosti zasahuje ve školách a školských zařízeních v situacích vyžadujících především nestandartní přístupy. Za dobu své devatenáctileté praxe ve školství vedla více než 7 000 hodin přímé práce s dětskou populací a přibližně 4 800 hodin přímé práce v rámci vzdělávání pedagogů a odborníků pracujících v oblasti školství. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vendula Široká (roz. Skopalová)

externí lektorka Života bez závislostí

 

vzdělání: Speciální pedagogika (dramaterapie) - Univerzita Palackého v Olomouci

e-mail: v.siroka@zivot-bez-zavislosti.cz

 

K 30.6.2013 lektorovala v o.s. Život bez závislostí více než 1760 hodin přímé práce se třídou.