Skupiny osobnostního rozvoje - Růstové skupiny

 

Mgr. Petra Svetlíková 

vedoucí Komplexního programu primární prevence

vzdělání: Speciální pedagogika (specializace etopedie) - Masarykova univerzita 

výcvik: SUR - KUŠ

tel.: 773 050 840

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz

Mgr. Petra Svetlíková 

vedoucí Komplexního programu primární prevence

vzdělání: Speciální pedagogika (specializace etopedie) - Masarykova univerzita 

výcvik: SUR - KUŠ

tel.: 773 050 840

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 
                Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
 
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 
další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence
 

email: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

 
 

Mgr. Tomáš Majtán

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Učitelství estetické výchovy pro střední školy - Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.
 
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 
 
 
 

Bc. Filip Kadlec

 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.           
 
výcvik: Sebezkušenostní skupinový psychodynamický terapeutický výcvik v práci s problémovými skupinami/třídami
 
další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence
                         Narativní práce s dětským traumatem
                         Motivační rozhovory