Skupiny osobnostního rozvoje - Růstové skupiny


 

Mgr. Filip Šedivý

vedoucí oddělení růstových skupin

lektor všeobecné primární prevence

vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

výcvik: Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (PVŠPS) 

e-mail: f.sedivy@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 605 089 584

 
 
 

Mgr. Tomáš Holub

vedoucí oddělení primární prevence 

lektor všeobecné a selektivní primární prevence

vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)

další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)

e-mail: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 773 050 840

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 
                Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
 
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
 
další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence
 

email: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz