Skupiny osobnostního rozvoje - Růstové skupiny


 

Mgr. Jitka Končelová

vedoucí oddělení a facilitátorka růstových skupin

 

vzdělání: Učitelství 1. stupně se specializací hudební výchovou - PedF Univerzita Karlova
výcvik: DSebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600hodin), Výcvik výcvik mentorů od Společnost pro kvalitu školy (88hodin)
Další vzdělání: Náš společný svět - globální výchova, Dílny festivalu Pedagogické inspirace: Etická výchova na 1. stupni ZŠ, Individualizace výuky podle typologie MBTI, sebehodnocení
e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz
tel: 737 022 176

vzdělání: Učitelství 1. stupně se specializací na hudební výchovu - PedF Univerzita Karlova

výcvik: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600hodin), Výcvik mentorů od Společnosti pro kvalitu školy (88hodin)

Další vzdělání: Náš společný svět - globální výchova, Dílny festivalu Pedagogické inspirace: Etická výchova na 1. stupni ZŠ, Individualizace výuky podle typologie MBTI, sebehodnocení

e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: +420 737 022 176

 

 

Mgr. Tomáš Holub

facilitátor růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)

další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)

e-mail: holub.tom@gmail.com

tel.: +420 728 432 825

K 30.06.2022 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 2170 hodin přímé práce se třídou.

 

 

Ing. Jan Čapek

facilitátor růstových skupin

 

vzdělání: Vodní hospodářství a vodní stavby – České vysoké učení technické v Praze

výcvik: Komplexní výcvik prevence (KVP IV), Hlavní vedoucí dětského tábora, Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase

e-mailjancapek.87@gmail.com

tel.: +420 721 231 585

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kořínek

facilitátor růstových skupin

 

vzděláníBusiness informační systémy - Vysoká Škola Ekonomická v Praze

výcvikKomplexní výcvik prevence (KVP V), Introduction Leadership programme (Landmark Education Toronto)

e-mailtokorinek@gmail.com

tel.: +420 605 905 688