Skupiny osobnostního rozvoje - Růstové skupiny


 

Mgr. Jitka Končelová

vedoucí oddělení a facilitátorka růstových skupin

 

vzdělání: Učitelství 1. stupně se specializací hudební výchovou - PedF Univerzita Karlova
výcvik: DSebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600hodin), Výcvik výcvik mentorů od Společnost pro kvalitu školy (88hodin)
Další vzdělání: Náš společný svět - globální výchova, Dílny festivalu Pedagogické inspirace: Etická výchova na 1. stupni ZŠ, Individualizace výuky podle typologie MBTI, sebehodnocení
e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz
tel: 737 022 176

vzdělání: Učitelství 1. stupně se specializací na hudební výchovu - PedF Univerzita Karlova

výcvik: Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600hodin), Výcvik mentorů od Společnosti pro kvalitu školy (88hodin)

Další vzdělání: Náš společný svět - globální výchova, Dílny festivalu Pedagogické inspirace: Etická výchova na 1. stupni ZŠ, Individualizace výuky podle typologie MBTI, sebehodnocení

e-mail: j.koncelova@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: +420 737 022 176

 

 

Mgr. Tomáš Holub

vedoucí oddělení primární prevence 

lektor všeobecné a selektivní primární prevence

facilitátor růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

výcvik: Skupinový psychoanalytický výcvik (IAPSA)

další vzdělání: Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii (CULTIO)

e-mail: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz

tel.: 773 050 840

K 30.06.2022 odlektoroval v Život bez závislostí,  z. s. 2170 hodin přímé práce se třídou.

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Dvořáková

facilitátorka růstových skupin

lektorka všeobecné primární prevence

 

vzdělání: Speciální pedagogika, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

e-mailj.dvorakova@zivot-bez-zavislosti.cz 

tel.: +420 723 276 220

 

 

Mgr. Viktor Bosák

facilitátor růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie (jednooborová), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Pedagogika (nediplomní obor), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

výcvikVýcvik v psychoterapii a poradenství zaměřeném na člověka (PCA), PCA Institut Praha

další vzdělání: Výcvik ve vedení kooperativního a konstruktivního psychoterapeutického rozhovoru (80hodinový), Institut Milltona H. Ericksona Brno, Výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci (2týdenní), ChildLine UK London, Výcvik Pesso Boyden Psychomotor/Feeling - Seen (21hodinový), Institut Natama, DOM, Dr. M. Bachg, a další

e-mail: v.bosak@zivot-bez-zavislosti.cz 

tel: +420 608 165 191

 

 

PhDr. Helena Vrbková

ředitelka, statutární zástupce organizace Život bez závislostí z.s.

šéfredaktorka časopisů Prevence a Třídní učitel a vedení třídy

vedoucí sebezkušenostních výcvikových programů KVP

vzdělání: Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Sebezkušenostní psychoterapeutický zátěžový výcvik BIG SUR B. Mezinárodní psychoterapeutický výcvik Person Centered Approach dle Carla R. Rogerse,Výcvik koučování v Academy of Coaching systems. Dále výcvik hypnózy a  psychosociální výcvikový program. 

tel.: +420 602 255 508

e-mail: h.vrbkova@zivot-bez-zavislosti.cz

            h.vrbkova@seznam.cz