Skupiny osobnostního rozvoje - Růstové skupiny


 

Mgr. Filip Šedivý

vedoucí oddělení růstových skupin

lektor všeobecné primární prevence

vzdělání: Psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií 

výcvik: Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik (PVŠPS) 

e-mail: f.sedivy@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 605 089 584

 

Mgr. Tomáš Majtán

vedoucí oddělení selektivní primární pevence

lektor Komplexního programu primární prevence

facilitátor Růstových skupin

 

vzdělání: Učitelství estetické výchovy pro střední školy - Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.

výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

další vzdělání: Kurz první pomoci pro děti a dospělé (Český červený kříž)

e-mail: t.majtan@zivot-bez-zavislosti.cz

tel: 607 673 900

 

Mgr. et Mgr. Darina Gilarová

lektorka organizace Život bez závislostí
 
vzdělání: Psychologie - Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. 
                Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Hv - Tv) - Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)
další vzdělání: kurz Komplexní krizové intervence
email: d.gilarova@zivot-bez-zavislosti.cz

 

 

Mgr. et Mgr. BcA. Petra Doležalová, MBA

facilitátorka Růstových skupin

 

vzdělání: Psychologie - Univerzita Karlova, Filozofická faktulta

výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (IVGT)

další vzdělání: Výcvik v relaxačních technikách (Hélio - Centrum pro duševní zdraví)

e-mail: petra.dolezalova@seznam.cz

tel: 705 120 655