REFERENCE

7.12.2020

Dobrý den, paní doktorko.

Mnoho a mnoho let pravidelně odebíráme časopis Prevence. Když jsem začala pracovat jako metodik prevence, tak jsem žádala vedení o jeho předplatné. Pak jsem byla také pověřena i funkcí výchovného poradce. Časopis byl pro mě poradcem i v této oblasti. Osmým rokem jsem ředitelkou školy a časopis stále pročítám. Než ho předám metodičce prevence –„ je můj“. Vaše úvodní slovo je vždy perfektní. Sedím tady, čtu, kývu hlavou a připadá, že mně čtete myšlenky. Děkuji Vám za to. Je vidět, že znáte realitu ve školách, situaci ve třídách, problémy běžných učitelů apod. To nejsou jen běžné fráze, které se někdy někde píší či říkají. Za Vašimi slovy je vidět dlouholetá práce s učiteli, kolektivy, třídami apod. Už jsem Vám jednou poděkování psala, ale to bylo před pár lety. Dnes mám v ruce další číslo časopisu a opět mám potřebu Vám sdělit zpětnou vazbu.  Covidové období je těžké, dlouhé, ale určitě bude mít svůj konec. A bude zase dobře. Mrzí mě, že jsme se ještě nikdy a nikde nepotkaly. Snad někdy někde se to podaří. Přeji Vám krásný adventní čas, klidné Vánoce a pohodový rok 2021. 

ředitelka 

ZS a MS Libán, JIčín. 

 

24.6.2020

Programy byly velmi dobře připraveny s ohledem na potřeby třídy a požadavky třídních učitelů. Lektor volil komunikativní a lidský přistup, dával dostatečný prostor žákům k diskuzi, snažil se zapojovat co největší množství studentů. Na příští rok jsme se dohodli na navýšení hodinové dotace pro program Drogové závislosti.


metodička prevence

Gymnázium Jana Nerudy
Praha

 

19.6.2020

Komplexní program primární prevence pro ZŠ Mendelova byl připraven a realizován velmi profesionálně. Oceňujeme fakt, že lektor vyšel vstříc poptávce školy při výběru témat, dále chválíme zvolené aktivity. Pan Holub pracoval s žáky velmi citlivě a je opět důležité pochválit jeho pozorovací schopnosti. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

zástupkyně ředitelky školy

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

 

9.1.2020

Děkuji vám i kolegovi za pečlivou práci v našich třídách, věřím, že to v dětech zůstane a bude jim mezi sebou lépěji a za vypracování podrobných zpráv.

 

metodička prevence

Základní škola Praha – Radotín

 

10.12.2019

 

Pracuji jako školní speciální pedagog a jsem pravidelnou čtenářkou časopisu Prevence již 10 let.

Velmi oceňuji příspěvky z praxe, úvodníky paní doktorky Vrbkové, které mne velmi osloví. Také oceňuji "nápadníky na třídnické hodiny", které na naší škole realizuji. Velmi zdařilé jsou rovněž nápady na nástěnku.
Přeji hodně spokojených čtenářů a klidný adventní čas.
 

školní speciální pedagožka

Základní škola Boženy Němcové 2

Opava

 

1.6.2019

 

Pracuji po dlouhé mateřské dovolené čtvrtým rokem zpátky na sídlištní základní škole, kde jsem dříve učila a kam jsem chodila jako dítě. S velkou chutí čtu Vaše články v časopise TŘÍDNÍ UČITEL a vedení třídy, jsou inspirativní, laskavé a přitom poučené praxí. Jsou skutečným balzámem na duši. Proto se na Vás obracím...

 

pedagožka 

Základní škola 

Kladno

 

 

2.5.2019

 

Programy byly velmi dobře připraveny s ohledem na potřeby třídy a požadavky třídních učitelů. Lektor volil komunikativní a lidský přístup, dával dostatečný prostor žákům k diskuzi, snažil se zapojovat co největší množství studentů.

 

metodička prevence

Gymnázium Jana Nerudy

Hellichova 3/457, Praha 1

 

 

28. 3. 2019

 

Děkuji za skvělou spolupráci – hlavně za rychlou a milou komunikaci, operativní a bezproblémový přístup ke změnám v termínech i tématech, bezvadnou připravenost programů, za perfektní přístup k dětem i bleskově vypracované zprávy. 

Také mé kolegyně i paní zástupkyně byly velmi spokojené s Vaší prací, oceňují Vaši erudovanost a také doufají, že nám zachováte přízeň v dalším školním roce. Přeji Vám hodně dalších úspěchů ve Vaší práci, je vidět, že Vás baví a děláte ji se zápalem.

 

metodička prevence

Základní škola Praha – Radotín

Loučanská 1112/3, Praha 16 – Radotín

 

 

15. 3. 2019

 

Děkujeme za přípravu a realizaci programu. Oceňujeme fakt, že program vedl lektor stejný jako v předchozím roce (důvěra žáků, orientace v prostředí školy, zachycení vývoje tříd). Vyzdvihujeme přístup a schopnost empatie, pozorovací talent lektora.

 

statutární zástupkyně ředitelky

Základní škola

Mendelova 550, Praha 4

 

 

26. 2. 2019

 

Dlouholetá spolupráce s vaší organizací nám vyhovuje. Kladně hodnotíme profesionální přístup lektora a vedoucí programů. Komunikace s organizací je bez problémů a budeme se těšit na další spolupráci.

 

metodička prevence

Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch

Alžírská 26, Praha 6

 

 

14. 2. 2019

 

Chtěla bych moc poděkovat za vydařený kohezní program v mé třídě. Celý den byl perfektně připravený a lektoři Petra Svetlíková a Petr Skalka jsou opravdu profesionálové. I přesto, že vše měli důkladně připravené, neměli problém okamžitě reagovat na vzniklé situace. Děti byly z programu nadšené a já také. Snažíme se s dětmi dále pracovat v tomto duchu a doufáme, že to přinese ovoce. Ještě jednou moc děkujeme za vynikající program.

 

třídní učitelka

FZŠ Chodovická

Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice