Reference

Na tomto místě je k nahlédnutí několik výňatků ze závěrečných zpráv týkajících se hodnocení práce lektorek občanského sdružení Život bez závislostí