Programy selektivní primární prevence

Kdy objednat selektivní prevenci?

- Když máme třídu, ve které se vyskytují skupiny žáků více ohrožené daným rizikovým chováním. 

- Když máme třídu s problémy v kázni.

- Když máme třídu s problematickými vztahy.

- Jsou možné i další cíle práce se třídou, které se odvíjejí od konkrétní zakázky dané školy.

 

V rámci selektivní prevence je třeba zohlednit podmínky spolupráce a to:

- účast třídního učitele na programu,

- časová dotace 8 a více hodin, časová náročnost se nastavuje po prvním diagnostickém vstupu a odvíjí se od stavu třídy,

- u výraznějších problémů vyžadujeme přímou i návaznou spolupráci všech vyučujících ve třídě,  

- u problémů dodržování kázně je spolupráce všech vyučujících a asistentů v dané třídě podmínkou realizace.  

 

Objednání selektivní prevence na e-mail.: vedouci.prevence@zivot-bez-zavislosti.cz

Certifikát ke stažení zde: Certifikát SPP. 2014 PDF.PDF (697183)