Komplexní program primární prevence

Programy selektivní primární prevence

Dobrý den, 

rádi bychom Vás seznámili s našim konceptem selektivní prevence. 

Kdy objednat selektivní prevenci?

- Když máme třídu, ve které se vyskytují skupiny žáků více ohrožené daným rizikovým chováním. 

- Když máme třídu s problémy v kázni.

- Když máme třídu s problematickými vztahy.

- Jsou možné i další cíle práce se třídou, které se odvíjejí od konkrétní zakázky dané školy.

 

jak vypadá spolupráce

 

V rámci selektivní prevence je třeba zohlednit podmínky spolupráce a to:

- účast třídního učitele na programu,

- časová dotace 8 a více hodin, časová náročnost se nastavuje po prvním diagnostickém vstupu a odvíjí se od stavu třídy.

- u výraznějších problémů vyžadujeme přímou i návaznou spolupráci všech vyučujících ve třídě.     

 

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE 

1. Programy pro třídy, ve které se vyskytují skupiny žáků více ohrožené daným rizikovým chováním. 

  • agrese, šikana, kyberšikana a riziková komunikace prostřednictvím multimedií
  • závislostní chování, užívání návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
  • poruchy příjmu potravy, bulimie, mentální anorexie.
  • sexuální rizikové chování, předčasná sexualita, antikoncepce, promiskuita aj.

Po domluvě lze ošetřit i třídu s výskytem jiného rizikového chování ve třídě.

 

2. Třídy se vztahovými problémy

Nabízíme programy zabývající se problémy třídy ve vztahové rovině – posměch, vyčleňování, nekomunikace, neschopnost spolupráce, agresivita směřovaná na spolužáky atd.

Na základě zakázky po prvním diagnostickém dvouhodinovém vstupu bude navrhnut postup a bude se domlouvat specifikace zakázky s třídním učitelem, případně s dalšími vyučujícími či vedením školy.

 

3. Třídy s kázeňskými problémy

Sem patří vyrušování při hodině, vykřikování nebo hovor v hodině, nerespektování pokynů, odmítání spolupráce, omezení kvality výuky pro nekázeň, slovní útoky na pedagogy, vulgarity aj. Případně různé kombinace předchozího chování.

Na základě zakázky po prvním diagnostickém dvouhodinovém vstupu bude navrhnut postup a bude se domlouvat s třídním učitelem, a dalšími vyučujícími či vedením školy. V případě, že nedojde k dohodě o charakteru práce se třídou a spolupráce s vyučujícími. Uhradí škola pouze náklady na diagnostiku a obdrží doporučení jak s třídou postupovat.

 

4. Asistence v náročných situacích ve škole

Jedná se o program podpory pracovníků školy v procesu řešení různě náročných až krizových situací. Například, když vznikne důvodné podezření, že dochází k týrání dítěte, sexuálnímu zneužívání, komplikované formě šikany, hrozí sebevražda u dítěte, či dochází k jinému případu, který vyžaduje nestandartní, či náročný postup ze strany školy. Mezi tyto situace patří i  úrazy, únosy a úmrtí dětí při pobytu ve škole a na školních akcích. Specifický přístup vyžaduje též ošetření ostatních dětí ve třídě, kde k takové údálosti došlo.

Nastavení průběhu asistence je individuální dle okolností. 

Více informací o programu zde.

Certifikát ke stažení zde: Certifikát SPP. 2014 PDF.PDF (697183)

INFORMACE a OBJEDNÁVKA

Mgr. Tomáš Holub

E-mail.: t.holub@zivot-bez-zavislosti.cz      

Tel.: +420 773 050 840