Psychologické souvislosti

V prvním pololetí roku 2020 proběhnou tři víkendy v rámci cyklu Psychologické souvislosti a to v termínech:

 

10.1. až  12.1. 2020  "Žena v prosoru osobnosti a v komunikaci školy"

28.2. až    1.3. 2020  "Sebeobraz - zrcadlo pravd, zkreslení a omylů"

10.4. až 12. 4. 2020   "Mapa citových vztahů - přebytky a deficity"

 

Víkendy jsou vedeny více jako sebepoznávací, na osobnost zaměřená aktivita s prvky psychohygieny.  Cílem je, aby účastník prožil téma v psychologických souvislostech své osobosti.

Cena za osobu je 2600 Kč. Lze domluvit i aktivitu jako celek pro skupinu zájemců. 

Víkendy jsou saamostatné a nenavazují na sebe. 

Aktivity jsou akreditované MˇSMT: 7970/20019-2-466

Víkendy povede PhDr. Helena Vrbková, při větším počtu zájemců ve dvojici s druhým facilitátorem. 

Přihláška ke stažení zde:  Přihláška PSychologické souvislosti 2020.doc (30208)