VZDĚLÁVÁNÍ 

 

  • Krok za krokem ke zlepšení klimatu a kázně ve škole

 

Obsah navazujících seminářů je zaměřen na zlepšování klimatu školy a upevňování kázně, která s klimatem úzce souvisí. Za pomoci her, technik a diskuze, spolu s prací s pedagogickým týmem za účelem aktivizace pedagogů v systémovém přístupu k vytváření klimatu a adekvátní kázně. Vzdělávacím cílem je, aby účastníci po skončení tří dvoudenních seminářů měli vlastní návrh osy plánu práce s klimatem a kázní na své konkrétní škole, který bude pro něj výchozím vodítkem  pro práci. Cílem je též poskytnotu sebezkušenostní prožitek několika hodin práce se třídou, tak aby po absolvování uměl vytvářet s pomocí literatury her a technik programy pro svou třídu. 

 

  • Krok za krokem - třídnické hodiny pro SŠ

 

Vedení třídnických hodin pro střední školy obsahuje stejnou formu práce jako se sborovnami základních škol, ale program je uzpůsoben pro práci se středoškolskou mládeží. Východiskem je chování v adolescentním věku. Témata návykových látek, poruch příjmu potravy, šikany a  problematických vztahů v kolektivech.

 

  • Krok za krokem - využití her a technik při práci se třídou

 

Vztahové rámce pedagog versus žák. Obsahuje rozbor a nácvik vhodných a nevhodných komunikačních stereotypů u pedagogů za účelem snížení výskytu rizikového chování a komplikované komunikace s rodiči.  

     

  •  Krok za krokem - klima a kázeň ve škole

 

Dvoudenní seminář zaměřený na sjednocení přístupu pedagogického sboru k nekázni na konkrétní škole. Jedná se o pracovní seminář, kdy je výstupem sjednocení v přístupu k nekázni tříd a plán postupu. Obsahuje řadu možností chování pedagoga v konfliktní situaci se žákem. Jako je lež, agrese, neuposlechnutí, drzost, vulgarita a jiné.

 

  •   Krok za krokem - práce s vyhořením pedagogického týmu

 

Vzdělávací a antistresový program zaměřený na vyhoření pedagogického týmu. Pojmenování a rozbor možností jak se zbavit skepse a negativizmu ve vztahu se žáky/studenty a kolegy. Náplň je vytvářena s ohledem na aktuálně definované potřeby jednotlivých přítomných pedagogů dané sborovny.

 

Dále lze objednat:

  •   Psychologické souvislosti - ego-obranné mechanismy

 

Jednodenní seminář obsahuje rozbor ego-obranných mechanismů, s kterými se setkáváme u žáků a studentů během běžné komunikace jako je racionalizace, sublimace, přemístnění, projekce, popření, percepční obrana a řada dalších. Ego-obranné mechanismy nás provázejí i v kontaktu s dospělými lidmi, proto jsou informace široce použitelné i v běžném životě.

 

  •   Psychologické souvislosti - víkend pro pedagogické pracovníky

 

Relaxačně vzdělávací program s důrazem na harmonizaci osobnosti  a akcentem pro působení v rámci primární prevence ve školách.

Obsah bývá konkretizován na základě potřeb dané sborovny. V nabídce je široká škála témat. Pracuje se sebezkušenostně s dvěma lektory. Cílem je uvolnění napětí, relaxační program pro zlepšení klimatu v týmu. Vhodné pro pedagogy škol s náročnou populací nebo pro sborovny vyskytující se ve zvýšené tenzi. Cena u tohoto programu je za osobu a to 2600 Kč. za víkend.

 

Programy jsou dvoudenní a jednodenní.

Jeden den 16000 Kč.

Dva dny 30 000 Kč.  

 

Lektorem je PhDr. Helena Vrbková, (v případě programu Psychologické souvislosti - víkend pro pedagogické pracovníky je přizván druhý lektor). Programy jsou akreditované, na vyžádání na adrese: h.vrbkova@seznam.cz,  vám bude zaslán podrobný popis programu, scan akreditace a další nutné údaje.

 

Těšíme se na spolupráci.

Kontakt:

E-mail: h.vrbkova@seznam.cz

Tel.: 602 255 508, PhDr. Helena Vrbková