Článek z časopisu Prevence

Sexting aneb o dětské pornografii trochu jinak

16.05.2018 18:05
Jak se na velice aktuální problematiku dívá ze své odbornosti přední odborník na syndrom CAN u nás? Jak se pohled na zneužívání, kterým sexting u dětí je, měnil v průběhu historie? To a více Vám prozradí MUDr. Eva VAníčková, CSc. v článku z 12. čísla (2013) našeho časopisu.  O detske...

Inkluze není vhodná pro každé dítě

02.06.2016 14:36
Chtěla bych tu popsat názor učitelky, osoby, která se třicet let snaží vzdělávat žáky s lehkým mentálním postižením. Nejsem expert a nevydávám se za něj. Popisuji pouze to, s čím jsem se denně setkávala a setkávám. Jelikož již deset let pracuji ve speciálních třídách při...

Poruchy příjmu potravy z hlediska možnosti preventivních opatření školy a učitele

01.06.2016 12:40
Ačkoliv kořeny problematiky poruch příjmu potravy sahají až do středověku a tato tematika není v současnosti opomíjená, jako tomu bylo například v minulém století, přesto stále neexistuje žádný jednoznačný recept na léčbu. Poruchy příjmu potravy, jež nejčastěji bývají determinovány mentální...

Jak na myšlenkové mapy

01.06.2016 12:30
Poslední dobou se pojem myšlenkové (někdy zvané mentálné nebo paměťové) mapy dostává stále více do povědomí veřejnosti. Možná i vy jste se s tímto termínem na různách seminářích nebo v odborné literatuře setkali. Nenechte se mýlit, není to poslední módní výstřelek lektorů zabávajících se rozvojem...

Prevence prožitkem aneb zkus si roli ve Fóru

29.06.2012 10:54
  Na poli dramatické výchovy se již delší dobu pracuje s metodou divadla fórum. Ne však každý ví, že se dá velmi dobře a s úspěchem využít také v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Dnešní uspěchaná doba před nás staví spoustu situací, se kterými si ne vždy dokážeme...