Adaptační programy

Mimoškolní programy

„ZDRAVÁ TŘÍDA“

Adaptační výjezd zaměřený na tvorbu podmínek důležitých pro vznik vyvážené a zdravé třídy (lze uspořádat i pro třídy na základní škole, které vznikly spojením).

Časový rozsah: 15 hodin

Cena: 30 000 Kč

 

Programy ve škole

„UTVOŘME SI SVOU TŘÍDU“

Jednodenní program realizovaný ve školní třídě zaměřený na diskuzi   o nově vznikajícím kolektivu očekáváních studentů/dětí, na jejich uchopení nového prostoru jejich třídy na hledání vlastní třídní identity, seznámení se s třídní učitelkou/učitelem. Program je vhodné realizovat od 12.00 do 20.00

Někdy lze navázat i „spaním ve škole“.

Časový rozsah: 8 hodin

Cena: 17 000 Kč za třídu

 

INFORMACE