Restart rubriky Vybrané články z našich časopisů

03.05.2018 14:47

S přicházejícím jarem jsme se rozhodli aktualizovat naši rubriku Vybrané články a to nejen u časopisu Prevence, ale též nově u našeho druhého časopisu Třídní učitel. Články budeme umisťovat ve čtrnáctidenním intervalu střídavě z různých ročníků obou časopisů. Doufáme, že v nich najdete inspiraci. 

Začínáme zostra a to tématem Kyberšikana českých učitelů - tento článek byl vydán v prvním čísle časopisu Třídní učitel, který začal vycházet v lednu 2017.

 www.zivot-bez-zavislosti.cz/casopis-tridni-ucitel/vybrane-clanky/

 

Všechny články najdete na hlavním panelu v sekci Časopisy (časopis Prevence, časopis Třídní učitel).

 

POKUD SI BUDETE CHTÍT PŘEDPLATIT ČASOPIS TŘÍDNÍ UČITEL A VEDENÍ TŘÍDY,  NEBO ČASOPIS PREVENCE  

PAK UČIŃTE NA E-MAIL.: SEND@SEND.CZ