Vybrané články

Zde budeme pravidelně předkládat Vám pro inspiraci vybrané články z jednotlivých čísel našeho časopisu Třídní učitel.

  • Kyberšikana zaměřená na české učitele (Třídní učitel 1/2017)

  • Jak to vypadá v České republice s kyberšikanou učitelů a jak si stojí v porovnání se zbytkem světa? Jaké jsou její nejrozšířenější formy, v jakých platformách k ní nejčastěji dochází a jak se proti ní dá bránit?

           Kybersikana.pdf (17,3 MB)