ZAVŘENÍ ODDĚLENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

27.05.2024 20:58
Naše oddělení primární prevence nebude od září 2024 již realizovat prevenci a přijímat žádné objednávkyFungovalo nepřetržitě třicet let. Celou tuto dobu jsme dělali pro Vás vše, co bylo v našich aktuálních silách. Je mi líto, že musíme oodělení uzavřít, ale není to jen naše volba. 
 
  • Poprvé za třicet let jsme nedostali na naší práci s mnoha tisíci dětí finanční dotaci z MŠMT. A to z formálních důvodů. Přesto, že jsme poslali poštou kompletní žádost den před termínem, došla na MŠMT den po termínu. Toto bylo důvodem vyřazení projektu z dotačního řízení. Kdybychom se to dověděli od MŠMT včas, byli bychom tuto situaci schopni řešit. Dnes je 27. května a z MŠMT nepřišla žádné vyrozumění. Po opakujících se dotazech, mi tuto okolnost neoficiálně sdělil úředník MŠMT. A jiným úředníkem mi bylo potvrzeno, že je to pravda. Je absurdní se pohybovat v takových podmínkách. Smutné pak, že několik lidí přijde o svou práci. 
  • Zároveň přišla nečekaně nemoc, která též rozhodujícím způsobem ovlivnila rozhodnutí. Neboť pohybovat se neustále ve stresujících situacích, nejistých podmínkách a akceptovat nesmyslné požadavky, je za hranou sebeúcty.   
 
Zavíráme pouze jedno oddělení. I nadále můžete odebírat naše časopisy Prevence a Třídní učitel, vstupovat do Sebezkušenostního výcviku KVP, objednat školení, webinář či práci s týmem pedagogů.