Žádost o příspěvek do obsahu IX. Konference Primární prevence rizikového chování

13.09.2012 15:28


Dobrý den,

    využívám prostoru našich webových stránek k Vašemu oslovení s žádostí o příspěvek do obsahu IX. Konference Primární prevence rizikového chování (PPRCH), která proběhne v letošním roce ve dnech 3. a 4. prosince 2012 v Praze. Jsem v přípravném programovém výboru a mám za úkol iniciovat kolegy z oblasti primární prevence, o kterých se domnívám, že mají co říci  s poptávkou o příspěvek. Ten může být v podobě prezentace, workshopu či pousteru. V dalším kole bude z přihlášených příspěvků vybráno několik, které budou na konferenci představeny.

Téma by se mělo dotýkat prevence rizikového chování s akcentem na práci se třídou, případně s kázní.

Navržené téma je:

„Třída jako dějiště primární prevence-kázeň jako nutný předpoklad“.

V případě Vašeho zájmu prosím zaregistrujte zatím jen název a přibližný obsah příspěvku. https://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

 Zároveň Vás poprosím o zpětnou vazbu, zda jste se přihlásili a s jakým tématem, či nikoliv.

 

Byla bych velmi ráda, aby se toto téma na konferenci zobrazilo. Je pro mnoho z nás, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi velmi živé a podstatné.

 

Děkuji a s pozdravem

PhDr. Helena Vrbková 

 

ředitelka občanského sdružení 
Život bez závislosti
šéfredaktorka časopisu Prevence
tel.: 602 255 508
mail: h.vrbkova@seznam.cz