Vyjádření organizace ŽBZ

23.10.2018 13:09

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

množí se nám ze strany školních metodiků prevence dotazy na to, zda dokážeme stejně jako jiné organizace dát škole určitý finanční obnos (např. 10000,-Kč) v případě, že si na nás podají žádost v rámci grantového řízení na Magistrát HMP. Rádi bychom se k tomuto vyjádřili.

Stejně jako jiné organizace i my hradíme část nákladů na hodiny prevence ze svých zdrojů (dotace HMP, MŠMT, MČ,…). Nemáme však potřebu to svým klientům zdůrazňovat. Nebo jim dokonce nabízet poskytnutí financí v případě, že budou žádat na naše služby. Stejně tak nepodmiňujeme využití jedné služby službou druhou s cílem zvyšovat objem zakázky. 

Respektujeme odlišné prodejní strategie jiných organizací, my se k nim však uchylovat nebudeme. Preferujeme kvalitu práce.       

 

Za tým ŽBZ

Mgr. Petra Svetlíková

vedoucí komplexního programu primární prevence