Únor 2024

21.02.2024 19:24

5.2.

Jarní prázndiny

 

13.2.

Téma skupiny bylo práce s osobními cíli. Povídali jsme si také s dětmi, jak s cíli pracovat v každodenním životě a také probíhalo začlenění nově příchozích dětí do RS.

 

20.2.

Na začátku RS jsme reflektovali s dětmi, jak se jim během týdne dařilo/ nedařilo s jejich osobním cílem naplňovat a proč.

V další části RS děti skrze společnou hru posilovaly spolupráci, soudržnost, autoregulaci ve skupině. 
Na závěr si udělovaly mezi sebou pochvaly za konkrétní práci a chování v RS.

 

 

27.2.

Probíhají pololetní tripartity.