Ukončení výcviku KVP II

27.06.2016 14:29
V červnu letošního roku převzali další absolventé KVP své certifikáty a rozšířili tak řady osob oprávněných se prezentovat  Sebezkušenostním výcvikem ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje www.vycvikkvp.cz
Lektorskému týmu bylo ctí jít pět let společnou cestou osobnostního růstu v procesu KVP.