Třídní učitel a vedení třídy 3 je i u vás na škole!

24.11.2017 15:03

Třetí vydání časopisu Třídní učitel a vedení třídy je na světě. Stejně jako první, i třetí vydání šlo nabídkově do všech základních a středních škol v České republice. Jsme velice rádi, že se nám dostává velké množství pozitivních ohlasů na články, jednotlivá témata i celkový koncept časopisu. Jde nám především o co největší užitečnost v praxi, proto přinášíme metodiky a návody nejen na třídnické hodiny.Otevíráme i aktuální témata (viz ukázka č. 2) a nebojíme se pojmenovat, co Vás v praxi skutečně zajímá a trápí (ukázka č. 1 ale i rubrika O čem se nemluví). Přinášíme dvě ukázky z aktuálního čísla.

 

1. Rozhovor s prof. Dr. Josefem Dolistou, Th.D., Ph.D. - Jak reagovat na děti s jiným náboženským vyznáním

Jak má třídní učitel přistupovat k dětem s jiným náboženským vyznáním? Na co by neměl zapomenout a čemu se vyhnout?

Třídní učitel má respektovat náboženské vyznání dané rodiny a má pomáhat dítěti začlenit se do kolektivu ostatních dětí. Měl by dítě vést k radostnému postoji k životu. Možná by jej mohl nenápadně chránit pro jeho zvláštnost, vůči ostatním dětem. Neměl by s dítětem diskutovat o jeho náboženství, pokud se nezeptá. Jeho odpovědi by měly být vždy plné respektu a úcty k hodnotám jeho náboženství. Určitě by měl učitel udělat vše, aby nedošlo k "náboženské" konfrontaci mezi dětmi a k zesměšňování hodnotové rozmanitosti, ukryté v jednotlivých náboženstvích a náboženských hnutích. Stejně jednou v dospělosti se toto konkrétní dítě bude samo rozhodovat. Buď posílí své náboženské postoje a přesvědčení, nebo případně učiní krok obráceným směrem. Náboženství opustí nebo zamění za jiné.

Kdyby za Vámi přišla paní třídní učitelka s žádostí o radu, že chce udělat třídnickou hodinu pro děti na téma tolerance. Co by na této hodině mělo zaznít a kde Vy vidíte hranici pro toleranci k různým náboženstvím?

Samozřejmě bude nutné rozlišit věk dětí ve třídě. Jinak bude vypadat rozprava v osmé třídě a jinak například v páté třídě. Já bych vždy poukázal na existenci Deklarace lidských práv a svobod a prezentoval bych tuto Deklaraci jako zákon, podle kterého mají jednat všichni lidé na zeměkouli. A tam jsou slova o úctě a respektu k druhým. Tolerance je nutná, ale ne bezbřehá, pokud se jedná o kriminální činy, o ty skutky, kterými se zabývá trestní řád. A v trestním právu máme zákaz vražd, loupeží, lží atd. K tomuto jednání končí jakákoli tolerance.

...

2. Strach, že mi něco uteče aneb Seznamte se s FOMO

Jak vzniká FOMO (Fear of missing out - strach, že mi něco uteče) 

FOMO je přímo spojeno s aktivitou na sociálních sítích. Pokud jedinec začne trpět FOMO, má nutkavou touhu neustále vědět, co zažívají lidé v jeho okolí. Právě sociální sítě poskytují skvělou "nonstop" příležitost pro sledování aktivityvšech "přátel", následkem čehož je častější užívání těchto sítí (většinou prostřednictvím smartphonu), které může následně přerůst až v závislost.... 

Jak bojovat s FOMO

Při odstraňování negativních pocitů spojených s nadužíváním sociálních sítí a internetu obecně by se jako nejjednosušší cesta nabízelo úplné odloučení člověka od mobilních zařízení, což je v dnešní době pro kvalitní život a fungování ne zcela přijatelné. Pravda je ovšem taková, že používání mobilního telefonu a internetu má své jednoznačné výhody, které jsou pro člověka více než přínosné. Proto není cestou odstranit chytrý telefon či sociální média z lidského života, naopak, to by byl krok zpět. Zásadní je naučit jedince pracovat s těmito informačními kanály tak, aby mu byly pouze k užitku, ne ke škodě, aby dobře znal jejich místo ve svém životě a uměl je správně využívat. Na základě práce s vysokoškolskými studenty docházíme k několika způsobům, které mohou přispět ke snížení FOMO a ke správnému užívání sociálních sítí: 1. ...

Časopis lze objednat na emailu send@send.cz nebo na stránce www.send.cz