Reflexe na certifikace v ŽBZ

11.05.2014 13:58

Certifikační šetření máme za sebou ve dvou programech (třetí jsme necertifikovali), v jednou jsme získali z 220 možných bodů 216, v druhém z 220 možných bodů 213. Myslím, že mohu upřimně napsat, že to bylo náročné, ale lidsky příjemné a férové setkání kolegů z profesní oblasti. 

V obou dvou případech nám byly strhnuty 4 body za personální práci se zaměstnanci, škoda jen, že zaměstnance nemáme. Máme jen dodavtele práce pracující jako OSVČ, nikoliv tedy zaměstnance. Standardy primární prevence a následné školení certifikátorů asi moc mezi tím nerozlišuje. Zákony České repoubliky poměrně dost. Proto navrhuji při další revizi standardů primární prevence a v následném školení certifikátorů přizvat profesionálního právníka k odlišení nároků na tyto dvě kategorie. V jednom případě se jedná o pracovně právní vztah, v druhém o vztah obchodní. Jsem přesvědčena, že i v nárocích je třeba diferencovat. Myslím, že si oblast primární prevence zaslouží standardy doladit.

                                                                                           

Přikládám děkovný dopis pro CT a fotografii zachycující část dokladů ŽBZ k certifikacím Poděkování certifikace 2014 ŽBZ .pdf (265728)

Helena Vrbková