Poděkování za školní rok 2013/2014 a pozvánka na setkání školních metodiků prevence

24.06.2014 11:23

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych Vás informovala o tom, že na začátek září – konkrétně 17. 9. 2014 ve 14:30 plánujeme tradiční setkání všech spolupracujících školních metodiků prevence v naší organizaci. Rezervujte si pro nás prosím tento den. Budeme se mimo jiné společně domlouvat na termínech pro realizaci programů primární prevence na Vašich školách. Přítomní budou moci přednostně vybírat konkrétní data. Oficiální pozvánku s programem od nás očekávejte v přípravném týdnu v srpnu. 

Školní rok 2013/2014 se již nezadržitelně blíží ke svému konci, v organizaci Život bez závislostí jsme během něj zažili spoustu událostí. Nastoupily k nám nové lektorky, na pozici vedoucí KPPP došlo ke střídání a po Mgr. Vendule Široké ji převzala Mgr. Gabriela Veselá, která se v červnu stačila provdat a je z ní Mgr. Gabriela Sedláčková. V květnu jsme také úspěšně absolvovali místní šetření v rámci certifikačního řízení.

Nejzásadnější pro nás ale přitom všem bylo každodenní setkávání s Vámi – pracovníky všech škol, se kterými máme možnost spolupracovat. Jsme rádi, že máme Vaši důvěru, obracíte se na nás a my můžeme realizovat různorodé programy, které naše organizace nabízí. Za to Vám patří velký dík!

Během prázdnin budeme stejně jako Vy odpočívat, ale také přemýšlet nad tím, jak naše služby inovovat a nový školní rok přivítáme s novým nabídkovým katalogem.

Za celou naši organizaci Vám přejeme příjemně prožité prázdniny!

 

Mgr. Gabriela Sedláčková (Veselá)

vedoucí sekce KPPP

Život bez závislostí

telefon: 773 050 840

www.zivot-bez-zavislosti.cz