Poděkování

16.01.2013 15:35

Rádi bychom poděkovali Mgr. Darině Rájové za vynikající práci redaktorky časopisu Prevence, kterou po tři roky vykonávala. Vzhledem k organizačním změnám bude tuto funkci od ledna 2013 zastávat Bc. Michaela Šímová.