Nový časopis Třídní učitel a vedení třídy

22.05.2017 11:31

S radostí vám oznamujeme, že vyšlo první číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy. Po čtrnácti letech vydávání časopisu Prevence přibyl další titul, tentokrát určený třídním učitelům. K myšlence na vznik časopisu nás vedlo přesvědčení, že třídní učitel, ač mnohdy opomíjený, je základ dobré školy. 

Časopis Třídní učitel je veskrze praktický, nabízí metodiky a návody pro práci se třídou. Vychází čtvrtletně, je barevný a má 40 stran. Předplatné objednávejte na adrese send@send.cz nebo přímo na send.cz/casopis/1187/tridni-ucitel-a-vedeni-tridy

A co si můžete přečíst v prvním čísle? Návod, jak začleňovat děti cizinců včetně právních souvislostí, seriál Třídnické hodiny plný her a technik pro práci se třídou, dále co dělat, když dítě odmítá uposlechnout pokyny učitele, nebo také metodické postupy při vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. A mnoho jiného. První číslo časopisu Třídní učitel a vedení třídy js me rozeslali zdarma do všech základních i středních škol v České republice.