NOVÁ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE

30.08.2017 21:52

Od 1. září 2017 nastupuje do pozice veducí oddělení primární prevence paní magistra Petra Svetlíková. Je zkušenou lektorkou naší organizace již více než čtyři roky. Přejeme mnoho zdaru v nové pozici.