Nezahálíme!

18.04.2019 10:59

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V je již naplněn a my se těšíme na první setkání