Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

11.11.2013 09:59

Ve věstníku MŠMT 8/2013 byl zveřejněn nový Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, čímž nabyl účinnosti. Tento dokument i s jeho přílohami můžete najít na www.msmt.cz i na našich stránkách - a to pod záložkou Co dělat, když...