Leden 2024

03.01.2024 18:07

8.1.2024

Podpořit vzájemnou spolupráci a kohezi skupiny.

Práce s osobními cíly pro růstovou skupinu.

Aktivity: úvodní reflexe, hra "Čaroděj", společná prezentace osobních cílů.

 

15.1.2024: 

Přijetí nového člena a začlenění do skupiny.

Podpora vzájemného kontaktu a komunikace mezi dětmi pomocí hry.

Aktivity: úvodní reflexe, práce se zakázkami dětí, představení nového člena skupiny, hra "Včeličky".

 

22.1. 2024

S dětmi jsme se podrobněji zaměřovali na práci s jejich osobními cíli, tedy co mohou být jejich překážky a co/kdo je jejich podpora.

Doporučení pro rodiče: Všímejte si situací, kdy se dětem daří jejich individuální cíl naplňovat a  oceňujte  jejich pokroky. 

 

29.1. 2024

Téma růstové skupiny byla ZODPOVĚDNOST. Děti si ve dojicích vybírali to, za co ponesou zodpovědnost ve skupině. 

Doporučení pro rodiče: Pojmenujte si s dětmi, za co nese kdo zodpovědnost.