Březen 2024

03.01.2024 19:26

5.3. 2024

Téma: HRANICE

S dětmi jsme se v rámci úvodního kruhu věnovali zakázkám, tedy aktuálním příběhům z jejich každodenního života.

Vyplynula z toho témata k diskusi - rozchod s přítelkyní, manipulace ve vztahu vyhrožováním.

A poté jsme plynule přešly k úvodu do tématu hranice. Děti sdílely, kde jim hranice někdo překračuje. 

Příště budeme v tématu pokračovat. 

 

12.3. 2024

Téma skupiny: SPOLEČNÉ HODNOTY V NAŠÍ RODINĚ

Děti a jejich rodiče společně trénovaly a upevňovaly dovednost vzájemného naslouchání. Skrze vytváření rodinného erbu si ujasňovaly společné hodnoty v jejich rodině. Děti se mimo jiné rozvíjely v prezentačních dovednostech. Na závěr si udělovaly vzájemné ocenění (mezi rodičem a dítětem).

 

19.3. 2024

Téma skupiny: Pokračování HRANICE

S dětmi v rámci ůvodního kruhu jsme si povídali o tom, kdy nám hranice někdo překračuje a kdy my prozměnu je překračujeme někomu jinému. Témata byla dost aktuální a do hloubky a zůstali jsme  tedy u nich po celou RS. 

 

26.3. 2024

Téma skupiny: JAK SE VHODNOU FORMOU VYMEZIT, KDYŽ SE MI NĚCO NELÍBÍ?

Děti se seznamovaly s čtyřkrokovu zpětnou vazbou (popis situace, pocit, vyjádření potřeby a prosba) pro vymezení v situaci, kde se necítí v ní příjemně.

Dostaly za úkol ji vyzkoušet v běžném životě.

 

 

 

¨