ČR hledá řešení problému hazardního hraní

05.12.2013 16:31

Pod záštitou Národního protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila, Pg.Dip. se dne 4.12.2013 konal v Praze seminář s tématem „Podpora identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her v ČR“. 

V rámci pracovních setkání, které probíhaly také v Brně a Ostravě, byly představeny analýzy výskytu a dopadů hazardního hraní v ČR zástupcem Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, Jakubem Černým. Druhá část setkání byla věnována prezentaci pracovního materiálu Podpora identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her v ČR jeho autorem Jaroslavem Vackem, na něž navazovaly diskuse aktérů problematiky hazardního hraní, sdílení zkušeností a rad z praxe.

Informační materiál, který vznikal jako podklad pro pracovní setkání a reflektuje závěry následných diskusí v rámci seminářů, je určen primárně pro zástupce obcí.

Workshopy se dotkly standardních témat, jako jsou legislativa, preventivní a regulativní opatření státu či obcí, ale také negativních dopadů hazardního hraní včetně rozvoje patologického hráčství a jeho negativních dopadů na hráče samotné i jejich nejbližší okolí.

Hlavním cílem těchto pracovních setkání bylo souhrnem ověřených informací přispět do diskuse na téma zavádění účinných opatření v oblasti snižování škodlivých dopadů hraní hazardních her, zejména na úrovni obcí. Metodický materiál by měl hlavním aktérům, tedy obcím, pomoci činit informovaná rozhodnutí v oblasti regulace hazardu v ČR. Mezi hlavní závěry materiálu patří zejména potřeba preventivních programů, dále vybudování funkční sítě specializovaných služeb pro patologické hráče a zajištění snižování dostupnosti nejškodlivějších hazardních her, zejména v rizikových lokalitách.

Prostřednictvím těchto setkání hledali aktéři cestu k účinné politice minimalizace škod a rizik vyplývajících z hraní hazardních her. Výsledky všech pracovních setkání byly společně se zpracovaným informačních materiálem představeny široké veřejnosti na závěrečné tiskové konferenci konané 4. 12. 2013 v Praze.