Březen 2024

03.01.2024 18:12

4.3. 2024

Téma skupiny: HRANICE

Děti opět měly možnost sdílet v rámci úvodního kruhu, jak se jim daří pracovat na osobních cílech.

V další části jsme si povídali o tom, kde a kým hranice máme nastavené. Skrze prožitkovou techniku jsme refletkovali, jaké to je, když se někdo k nám přiblíží do osobní zóny a nebo my k někomu přes jeho zastavení.

 

11.3. 2024

Téma skupiny: HRANICE – pokračování

Navázali jsme plynule na téma hranic, s dětmi jsme si povídali o tom, kdy v týdnu někomu hranice překročily a kdy naopak někdo k nim. Děti se seznamovaly poprvé s nácvikem tříkrokové zpětné vazby.

 

18.3.2024

Téma skupiny: SPOLEČNÉ HODNOTY V NAŠÍ RODINĚ

Děti a jejich rodiče společně trénovaly a upevňovaly dovednost vzájemného naslouchání. Skrze vytváření rodinného erbu si ujasňovaly společné hodnoty v jejich rodině. Děti se mimo jiné rozvíjely v prezentačních dovednostech. Na závěr si udělovaly vzájemné ocenění (mezi rodičem a dítětem).

 

25.3. 2024

Téma skupiny: NEZDRAVÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PŘESVĚDČOVÁNÍ DRUHÉHO  

Děti si skrze prožitkovou hru ujasňovaly různé nezdravé komunikační techniky, které se používají v přesvědčování druhého (manipulace, vydírání, lhaní, fyzické nasilí atd.) Děti se učily dávat ocenění i doporučení k druhému.