Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP 

Výcvik je určen zájemcům, kteří se chtějí naučit pracovat se skupinou osobnostního rozvoje pro děti i dospělé a získat dovednost pracovat s třídním kolektivem-standardním i problematickým. Zároveň je výcvik vhodný pro ty, kteří uvítají spojení vzdělávání s možností harmonizace vlastní osobnosti. Výcvik je akreditován MŠMT a má všechny náležitosti. Lze si na něj zažádat o finanční krytí v rámci různých dotačních řízení.

Více se dozvíte na na vlastních stránkách výcviku: https://www.vycvikkvp.cz  

 

https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/technicka-stranka-prubehu-vycviku-kvp-/