Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a růstových skupin KVP 

Byly zahájeny termíny pohovorů pro zájemce o výcvik, který se bude otevírat v roce 2019. 

 

Výcvik je určen zájemcům, kteří se chtějí naučit pracovat se skupinou osobnostního rozvoje pro děti i dospělé a získat dovednost pracovat s třídním kolektivem-standardním i problematickým. Zároveň je výcvik vhodný pro ty, kteří uvítají spojení vzdělávání s možností harmonizace vlastní osobnosti. Výcvik je akreditován MŠMT a má všechny náležitosti. Lze si na něj zažádat o finanční krytí v rámci různých dotačních řízení. 

 

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství :

  • Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klientadle Carla R. Rogerse.
  • Učí po dobu celého trvání výcviku čtení psychodynamiky skupinového dění
  • Učí nejen řemeslo práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými třídami odmítajícími spolupracovat.
  • Jako jedinný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny ( aktuálně  65 osob) 
  • Výcvik se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.  

 

Pro koho je určen 

1. Pro pedagogy, psychology, speciální pedagogy ze škol, poraden, z neziskových organizací, pracovníky s problematickou mládeží za účelem získání dovedností práce se standaradní i problematickou třídou.

2. Pro zájemce, kteří se chtějí realizovat v rámci poskytování servisu školám. V práci se třídou nebo chtějí vést  skupiny osobnostního rozvoje pro děti či dospělé. 

3. Výcvik je též nosný pro ředitele a různé vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat více dovednosti v práci s týmem pedagogů.

 

Více se dozvíte na na vlastních stránkách výcviku: https://www.vycvikkvp.cz  

 

https://www.vycvikkvp.cz/technicky-prubeh-vycviku/technicka-stranka-prubehu-vycviku-kvp-/