Růstová skupina 2.- 4.ročník

V říjnu 2017 otevíráme růstovou skupinu pro děti 2. - 4. ročníku. Skupina probíhá každý čtvrtek od 14:15 do 15:45 hod na ZŠ Gutha Jarkovského na Praze 1. Zájemci se mohou hlásit na p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz.

 


Pro koho, jak a kdy?  

  • Skupina je vhodná pro žáky 2. – 4. ročníku základních škol.
  • Setkání probíhají každý čtvrtek od 14:15 do 15:45 hod na ZŠ Gutha Jarkovského, Praha 1. 
  • Volitelnou součástí skupiny jsou celodenní sobotní výjezdy mimo Prahu.
  • Cena:  1000Kč / pololetí.  

 

Co dítě účastí ve skupině získá? 

Dítě získá bezpečný prostor, ve kterém pod vedením dvou zkušených facilitátorů může bez jakýchokliv následků nacvičovat situace, ve kterých v reálném životě selhává (komunikace s vrstevníky, autoritami, práce se stresem, sebeovládáním, atp).  

 

Co může tedy účast v růstové skupině přinést vašemu dítěti?

- Naučí se prosazovat své postoje a názory bez vyvolání konfliktu s okolím.

- Bude lépe zvládat náročné životní situace ve školním prostředí i mimo něj.

- V každodenních situacích se naučí reagovat přiměřenými způsoby.

- Bude odolnější vůči rizikům drog, kriminality, šikany a dalších patologických jevů.

 

Kdo skupinu povede? 

Růstovou skupinu vedou kvalifikovaní speciální pedagogové Mgr. Petra Svetlíková a Mgr. Václav Lebduška. 

 

Jak vypadá průběh skupiny? 

Před zahájením růstové skupiny proběhne individuální setkání zájemců s vedoucími lektory. Při tomto setkání nastavíme – ve spolupráci s rodiči – s každým dítětem individuální cíle, na kterých bude dítě společně s facilitátory (realizátory) pracovat. Může se jednat o cíle zaměřené např. na zlepšení komunikačních dovedností, zvládání náročných, stresových situací a konfliktů, poznávání sama sebe, práci s agresivitou, zvýšování sebevědomí, posilování odolnosti vůči rizikům kriminality, šikany, apod. Rodiče chápeme jako partnery při nastavování specifických cílů. 

Program je uzpůsobován podle potřeb členů skupiny a práce vychází z aktuálního stavu rizikového chování dětí a reflektuje použitelnost a praktické využití získaných informací a dovedností v každodenním životě.

 

Jak je zajištěna kvalita služby?

Z hlediska profesionálního přístupu k práci a co nejefektivnějších postupů jsou součástí projektu pravidelné intervize a supervize. Garantem a konzultantem kvality procesu vedení skupiny je PhDr. Helena Vrbková.

 

Pokud se vaše dítě necítí dobře v novém prostředí, doporučujeme zvážit společnou účast s některým z kamarádů, pro které může být skupina rovněž přínosná. 

 
 

Leták ke stažení k dispozici zde.

 

Více informací:

Mgr. Petra Svetlíková 

tel.: 773 905 590

e-mail: p.svetlikova@zivot-bez-zavislosti.cz