Zde najdete veškeré informace týkající se organizace Života bez závislostí, personálního obsazení, certifikací, klientů, apod.